Komunikat o jakości wody

Jastrzębia Góra, 2.08.2023r.

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody nr 18499/ZL/23 z dnia 01.08.2023 r. woda w niecce basenowej spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)

Poza parametrami:

– za wysokim parametrem chloru związanego

– za wysokim parametrem chloru wolnego

 

Nieprawidłowości są korygowane na bieżąco przez pracowników technicznych naszego obiektu basenowego, poprzez zwiększenie częstotliwości płukania filtrów oraz dopuszczenie świeżej wody wodociągowej do niecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w dniu 02.02.2023 r. dokonał okresowej oceny jakości wody PŁYWALNI BALT-TUR Feel Well w Jastrzębiej Górze stwierdzając, że w okresie sezonu letniego 2022 (od maja do września 2022) jakość wody na pływalni nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia osób kapiących się. Dokument ten jest dostępny w recepcji ośrodka / jest wywieszony na tablicy ogłoszeń/ oraz dostępny na stronie internetowej https://feelwell.com.pl/

 

Sylwia Pettke

Manager ośrodka

Balt-Tur Feel Well