fbpx
Komunikat o jakości wody

Jastrzębia Góra, 12.07.2021r.

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody nr 11320/ZL/21 z dnia 09.07.2021 r. woda w niecce basenowej spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)

Poza parametrami:
– za wysokim potencjałem redox w niecce basenowej

Nieprawidłowości są korygowane na bieżąco przez pracowników technicznych naszego obiektu basenowego, poprzez zwiększenie częstotliwości płukania filtrów oraz dopuszczenie świeżej wody wodociągowej do niecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w dniu 16.06.2021 r. dokonał okresowej oceny jakości wody PŁYWALNI BALT-TUR Feel Well w Jastrzębiej Górze stwierdzając, że w okresie sezonu letniego letniego 2020 (od 4 sierpnia do 30 października 2020) jakość wody na pływalni nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia osób kapiących się. Dokument ten jest dostępny w recepcji ośrodka / jest wywieszony na tablicy ogłoszeń/ oraz dostępny na stronie internetowej https://feelwell.com.pl/