Komunikat o jakości wody

Jastrzębia Góra, 21.02.2024r.

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody nr 03772/ZL/24 z dnia 21.02.2024 r. woda w niecce basenowej spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)

Nieprawidłowości są korygowane na bieżąco przez pracowników technicznych naszego obiektu basenowego, poprzez zwiększenie częstotliwości płukania filtrów oraz dopuszczenie świeżej wody wodociągowej do niecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w dniu 09.02.2024 r. dokonał okresowej oceny jakości wody PŁYWALNI BALT-TUR Feel Well w Jastrzębiej Górze stwierdzając, że w okresie sezonu letniego 2023 (od maja do października 2023) jakość wody na pływalni nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia osób kapiących się. Dokument ten jest dostępny w recepcji ośrodka / jest wywieszony na tablicy ogłoszeń/ oraz dostępny na stronie internetowej https://feelwell.com.pl/

 

Sylwia Pettke

Manager ośrodka

Balt-Tur Feel Well

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner