Regulamin basenu
 1. Właścicielem i administratorem basenu jest Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort, ul. Krzysztofa Pendereckiego 6, 84-104 Jastrzębia Góra prowadzony przez firmę Feel Well Ewinga Piękoś Samer Tarcha, ul. Balladyny 1B, 81-524 Gdynia, NIP 586 234 10 49, tel. +48 517 105 733.
 2. Z basenu mogą korzystać wszyscy chętni w godzinach i dniach jego otwarcia z wyjątkiem osób pod wpływem alkoholu oraz małoletnich bez opieki dorosłych.
 3. W czasie korzystania z basenu obowiązuje strój kąpielowy.
 4. Basen jest obiektem niestrzeżonym , nie posiada dyżurującego ratownika i każdy w czasie jego użytkowania ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie na basenie mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo podopiecznych.
 5. Przed, po oraz w czasie korzystania z basenu należy:
 • zachować spokój i rozwagę, nie skakać, nie biegać, nie imponować innym w sposób bezmyślny,
 • w przypadku zasłabnięcia, skurczu, ewentualnie innej kontuzji należy krzyczeć używając słowa „ratunku”.
 • przed i po kąpieli w basenie należy koniecznie skorzystać z natrysku w szatni,
 • cenne przedmioty i pieniądze można zdeponować w recepcji. Za pozostawienie przedmiotów wartościowych w szafkach lub ew. ich zaginięcie lub utratę właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • można i należy korzystać z obuwia basenowego typu klapki,
 • należy zachować szczególną ostrożność chodząc po mokrych płytkach,
 • temperatura wody w basenie jest zapisana na tablicy w hali basenowej,
 • przed wejściem do szatni należy zmienić obuwie na klapki basenowe. Obuwie można zostawić w szafkach w szatni.
 1. Wszelkie uwagi, jak również wnioski zgodne ze stanem faktycznym każdy użytkownik basenu może i winien zgłaszać pracownikowi recepcji.

Informujemy, że basen posiada sterowany elektronicznie system filtracji i utrzymania należytych parametrów wody. Układ ten w sposób ciągły analizuje parametry wody, dozując automatycznie konieczne odczynniki.

Podstawowym odczynnikiem jest podchloryn sodu.

Basen jest pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej w Pucku.

Wszelkie materiały i urządzenia , z których jest wykonany posiadają niezbędne certyfikaty i atesty.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner